Přeskočit na obsah

MAS Krkonoše — Programový rámec PRV

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 06. 06. 2022 do 24. 06. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, nebo výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3  Podnikatelské subjekty (FO a PO): mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci.
 • 4 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělských podniků.
 • 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností.
 • 4 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: 
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • g) Stezky.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 806 848 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 020 763 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 406 369 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 3 262 075 Kč.

Specifika a omezení:

 • 4 a) Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, sportoviště, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků; D jinak K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru