Přeskočit na obsah

MAS KŽV — OPZ — Pracovní příležitosti na venkově III.

Dotace na podporu zvyšování zaměstnanosti cílových skupin,  zprostředkování zaměstnání, podporu vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora zahájení podnikatelské činnosti formou vzdělávání a poradenství, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31 .12. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity na podporu zaměstnatelnosti tj. příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce — motivace a aktivizace cílových skupin k nalezení či udržení zaměstnání, rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
 • Aktivity na podporu zvyšování zaměstnanosti cílových skupin — zprostředkování zaměstnání, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora zahájení podnikatelské činnosti formou vzdělávání a poradenství, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce.
 • Aktivity na podporu udržitelnosti cílových skupin na trhu práce — podpora flexibilních forem zaměstnání, zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, podpora zaměstnanců formou poradenství a rekvalifikace pro zaměstnance ve výpovědi a vzdělávání nových zaměstnanců.
 • Podpora prostupného zaměstnávání — postupné zapojování dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s minimálními pracovními zkušenostmi na trh práce, získávání pracovní návyků a zkušeností, zvyšování motivace zaměstnavatelů k vytváření udržitelných pracovních míst — pracovní místa na zkoušku, pracovní místa ve prospěch obcí a veřejně prospěšných institucí, krátkodobé pracovní příležitosti, sezónní pracovní místa, odborné praxe a stáže, mentoring apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru