Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Litomyšlsko – Programový rámec PRV

carrots-1508847__340
Share Button

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 03. 2019 do 30. 04. 2019.

Příjemci podpory:

 • 1  Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
 • 2 Obec nebo zemědělský podnikatel.
 • 3 Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • 4 Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • 5 Podnikatelské subjekty (FO a PO): mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci.
 • 6 Zemědělský podnikatel.
 • 7 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • 8 Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.
 • 9 Zemědělský podnikatel, Obec nebo dobrovolný svazek obcí, Výrobce potravin splňující definici malého nebo středního podniku, Nevládní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do lesních cest.
 • 2 Investice do polních cest.
 • 3 Podpora protipovodňových opatření v lesích.
 • 4 Podpora lesních stezek.
 • 5 Podpora podnikání.
 • 6 Podpora zemědělství.
 • 7 Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce.
 • 8 Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví a prodeje produkce.
 • 9 Podpora společného regionálního prodeje a regionální identity.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  3 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí     700 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí  1 500 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí      553 631 Kč.
 • 5 Celková alokace činí   4 173 083 Kč.
 • 6 Celková alokace činí   5 171 000 Kč.
 • 7 Celková alokace činí   1 480 000 Kč.
 • 8 Celková alokace činí   2 216 255 Kč.
 • 9 Celková alokace činí      784 740 Kč.

Specifika a omezení:

 • U výzvy 3 projekty musí být realizovány na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částí a vodních útvarů, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>