Přeskočit na obsah

MAS Litomyšlsko — Programový rámec PRV

Dotace na podporu sociálního začleňování, snižování chudoby a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 1. 2024 do 19. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • 1 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1 Občanská vybavenost: 
    • b) Mateřské a základní školy.
    • F) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí 447 487 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1 b)Nezpůsobilými výdaji jsou úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport; K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru