Přeskočit na obsah

MAS Mikulovsko — Programový rámec PRV

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 04. 2022 do 13. 05. 2022

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Mikulovsko pro investice do zemědělských podniků.
 • 2 Mikulovsko pro zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 3 Mikulovsko pro podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 477 752 Kč.

Specifika a omezení:

 • 2 Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku30 nebo ubytovací kapacitu31; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru