Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Mikulovsko – Programový rámec PRV

shutterstock_156844055.jpg
Share Button

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 01. 07. 2021 do 30. 07. 2021.

Příjemci podpory:

 • 1 Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.
 • 2  Zemědělský podnikatel.
 • 3 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • 4 Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
 • 5 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 6 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Mikulovsko pro vzdělávání a informace.
 • 2 Mikulovsko pro investice do zemědělských podniků.
 • 3 Mikulovsko pro zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 4 Mikulovsko pro zemědělskou infrastrukturu.
 • 5 Mikulovsko pro podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • 6 Mikulovsko pro neproduktivní investice v lesích.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí    119 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 800 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 4 890 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí    500 000 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
 • 6 Celková alokace činí     500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 6 Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny; K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>