Přeskočit na obsah

MAS Moravský kras — programový rámec PRV

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 04. 2022 do 17. 04. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv a jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Konkurenceschopné zemědělství.
 • 2 Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství.
 • 3 Zakládání a rozvoj podniků.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  6 969 600 Kč.
 • 2 Celková alokace činí  3 000 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí  1 708 320 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku33 nebo ubytovací kapacitu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru