Přeskočit na obsah

MAS Naděje o.p.s. – Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. 12. 17 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) — jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, podle přílohy zákona o požární ochraně.

Typy podporovaných projektů:

 • Budou podporovány projekty, zaměřené na pořízení pro specializované techniky a věcných prostředků pro: 
  • odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
  • výkon činností spojených s extrémním suchem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 50 000,00 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 000 000,00 Kč.

Specifika a omezení:

 • Exponovaná území dle ORP, jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky s mimořádnou událostí, způsobených změnou klimatu, nacházející se na území MAS Naděje o.p.s.:
  • ORP Most: sucho.
  • ORP Litvínov: sucho; sněhové srážky, masivní námrazy.
  • ORP Teplice: sucho; sněhové srážky, masivní námrazy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru