Přeskočit na obsah

MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj — Programový rámec PRV

Dotace  na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 3. 2023 do 5. 5. 2023.

Příjemci podpory:

 • 1 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: 
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • e) Vybrané kulturní památky.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 975 242 Kč.

Specifika a omezení:

 • 1 e) Předmětem dotace nejsou památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, včetně Indikativního seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, a národní kulturní památky k 1.1.2014 včetně památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014 podporovatelných z IROP; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru