Přeskočit na obsah

MAS Otevřené zahrady Jičínska — OPZ – Rozvoj sociálních služeb I

Dotace na podporu rozvoje sociálních služeb na lokální úrovni. Budou podpořeny terénní a ambulantní sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., ale i další činnosti, které přispějí k sociálnímu začleňování osob mimo režim tohoto zákona.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 06. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti; Nestátní neziskové organizace; OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociální služby (podporovány budou pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou, jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby.
 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 000 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru