Přeskočit na obsah

MAS Ploština – IROP – 3. výzva ‐ Infrastruktura pro základní školy

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně  vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 9. do 14. 12. 2018 (14:00).

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji.
 • Obce.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura základních škol: 
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně  vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení  bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
  • Pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 08. 2021.
 • Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru