Přeskočit na obsah

MAS Pobeskydí – Slaďování rodinného a profesního života (II.)

Dotace na podporu realizace příměstských táborů na celém území Pobeskydí a tímto pomoct rodičům z Pobeskydí zajistit péči o děti alespoň po dobu části prázdnin.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. 09. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 
  • Příměstské tábory.
  • Společná doprava dětí do/z příměstského tábora.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru