Přeskočit na obsah

MAS Podbrněnsko — Programový rámec PRV

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu drobného podnikání, cestovního ruchu. Cílem výzvy je podpořit základní služby a obnovit vesnice ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  9. září do 25. září 2023.

Příjemci podpory:

 • 1 Obce nebo svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Základní služby a obnova vesnic: 
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • e) Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  607 615 Kč.

Specifika a omezení:

 • 1f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru