Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Podbrněnsko – Programový rámec PRV

coed-y-brenin-982270__340
Share Button

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu drobného podnikání, cestovního ruchu. Cílem výzvy je podpořit základní služby a obnovit vesnice ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 03. 2022 do 15. 04. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 4 Obce nebo svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství.
 • 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 4 Základní služby a obnova vesnic:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • e) Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  1 769 303 Kč.
 • 2 Celková alokace činí  2 296 798 Kč.
 • 3 Celková alokace činí  1 500 000 Kč.
 • 4  Celková alokace činí 3 952 042 Kč.

Specifika a omezení:

 • 4 f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>