Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Podhorácko – IROP – Kvalitní a dostupné celoživotní vzdělávání III.

teacher-3765909__340
Share Button

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 04. 06. 2021, 10:00:00 do 07. 07. 2021, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura předškolního vzdělávání:
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.);
  • pořízení vybavení budov a učeben;
  • pořízení kompenzačních pomůcek.
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury.
 • Infrastruktura základních škol:
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně bezbariérovsti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.);
  • pořízení vybavení budov a učeben;
  • pořízení kompenzačních pomůcek;
  • budování bezbariérovosti škol.
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.);
  • pořízení vybavení budov a učeben.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 7 094 823,49Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>