Přeskočit na obsah

MAS Podhorácko — Programový rámec PRV

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 10. 2023 do 01. 11. 2023.

Příjemci podpory:

  • 1 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být žadatelem/příjemcem dotace rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1 Lesy Podhorácka.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí 550 619 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1 V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na PUPFL41; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru