Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Podřipsko Programový rámec PRV

combine-harvester-1497358__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 23. 03. 2020 do 15. 05. 2020.

Příjemci podpory:

 • A Zemědělský podnikatel.
 • B Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • C Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • D Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • E Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • A Zajištění vybavení zemědělskou technikou.
 • B Podpora začínajících podnikatelů.
 • C Budování infrastruktury pro aktivní trávení volného času v lesích.
 • D Podpora podnikatelů v oblasti cestovního ruchu.
 • E Zajištění prostor pro trávení volného času dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Výzva typu A – celková alokace činí 2 887 146 Kč.
 • Výzva typu B – celková alokace činí 1 128 857 Kč.
 • Výzva typu C – celková alokace činí    250 000 Kč.
 • Výzva typu D - celková alokace činí  2 567 000 Kč.
 • Výzva typu E – celková alokace činí 6 290 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>