Přeskočit na obsah

MAS Podřipsko Programový rámec PRV

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

  • Datum podání žádostí o podporu: od 20. 11. 2023 do 11. 12. 2023.

Příjemci podpory:

  • Obec nebo svazek obcí,  příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • Zajištění prostor pro trávení volného času dětí a mládeže. 
    • a) Veřejná prostranství.
    • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace činí 4 025 648 Kč.

Specifika a omezení:

  • Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu; C.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru