Přeskočit na obsah

MAS Pomalší – IROP – Kulturní dědictví

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 3. 2020, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace a zatraktivnění: 
  • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
  • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
  • národních kulturních památek k 1.1.2014,
  • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.2014.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 263 160 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru