Přeskočit na obsah

MAS Pomalší – IROP – Sociální služby — Podpora ambulantních a terénních sociálních služeb

Dotace na výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 10. 2023, 20:00 do 5. 12. 2023, 20:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu (OSS); příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS); církve; církevní organizace; nestátní neziskové organizace (NNO).

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura sociálních služeb.
 • Sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“).
 • Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování
  ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.
 • Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 600 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: – 1 267 875 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 15 %.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace Území MAS Pomalší vymezené ve schválené strategii CLLD.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru