Přeskočit na obsah

MAS Posázaví — Programový rámec PRV

Dotace na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 02. 2023 do 20. 03. 2023.

Příjemci podpory:

  • 1. Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1. Obnova venkova – školky, školy a spolky. 
    • b) Mateřské a základní školy.
    • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

  • 1. Celková alokace  1 378 689 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1 f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru