Přeskočit na obsah

MAS Pošumaví — IROP — Bezpečnost v dopravě — Infrastruktura procyklistickou dopravu

Dotace na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci nebo stavební úpravy komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. 2024, 8:00 do 31. 10. 2024, 22:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané, dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu: 
  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné cyklistické infrastruktury (A).
  • Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy ©.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 8 000 000 Kč.
 • Míra podpory činí 95 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru