Přeskočit na obsah

MAS Pošumaví – IROP – ZŠ a MŠ

Dotace na podporu projektů zaměřených na stavební úpravy, modernizaci a vybavení prostor pro kvalitnější výuku v určených klíčových kompetencích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 4. 2020, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Zařízení péče o děti do 3 let,  školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, obce, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
 • Podporovány budou projekty zaměřené na zvýšení kapacity předškolních zařízení péče o děti. 
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek.
 • Infrastruktura základních škol:
 • Podporovány budou projekty zaměřené na stavební úpravy, modernizace a vybavení prostor pro kvalitnější výuku v určených klíčových kompetencích. 
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 900 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru