Přeskočit na obsah

MAS Přemyslovské střední Čechy — Programový rámec PRV

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2024 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • 1 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech činností: 
  • 20 a) Veřejná prostranství v obcích —  Obec nebo svazek obcí.
  • 20 b) Mateřské a základní školy —  Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.
  • c) Hasičské zbrojnice — Obec nebo svazek obcí.
  • d) Obchody pro obce — Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí.
  • 20 e) Vybrané kulturní památky  — Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
  • 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven — Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.).
  • 20 g) Stezky — Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí.
  • 20 h) Muzea a expozice pro obce — Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Malé projekty pro obce.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  3 481 165 Kč.

Specifika a omezení:

 • 20 h) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru