Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Prostějov venkov – Programový rámec PRV

czech-4250760__340
Share Button

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2022 do 04. 03. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1. Zemědělský podnikatel.
 • 2. Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3. Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Z1 Investice do zemědělských podniků.
 • 2 Z2 Investice do nezemědělských činností.
 • 3 Z4 Pro venkov:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • c) Hasičské zbrojnice.
  • f) Kulturní a spolková zařízení.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 285 810 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 700 781 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 2 248 248 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3. Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje.
 • Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>