Přeskočit na obsah

MAS Region Kunětické hory — Programový rámec PRV

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2023 do 28. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Obec nebo svazek obcí, obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělských podniků.
 • 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • 4 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: 
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 258 701 Kč.
 • 2 Celková alokace činí   326 910 Kč.
 • 3 Celková alokace činí   326 910 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 1 307 640 Kč.

Specifika a omezení:

 • 4 b) Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz kapitola 1, písmeno nn)); C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru