Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Rožnovsko pro operaci 19.2.1. v PRV

czech-4250760__340
Share Button

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 06. 2020 do 16. 07. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • 4 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Zemědělství.
 • 2 Rozvoj nezemědělských činností.
 • 3 Potravinářství.
 • 4 Základní služby a obnova vesnic:
  • Veřejná prostranství v obcích.
  • Mateřské a základní školy.
  • Hasičské zbrojnice.
  • Obchody pro obce.
  • Vybrané kulturní památky.
  • Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.
  • Stezky Muzea a expozice pro obce.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 5 415 209 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 770 572 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 623 655 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 9 712 359 Kč.

Specifika a omezení:

 • 4 f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>