Přeskočit na obsah

MAS Sdružení SPLAV – Sociální služby a komunity – neinvestice (III.) — OPZ

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 8. 2019, 4:00 hodin do  4. 10. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Pro projekty zaměřené na Poskytování sociálních služeb (aktivita A1.) jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Pro projekty zaměřené na Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování (aktivita A2., B1., B2.) jsou oprávněnými žadateli poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nestátní neziskové organizace, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, MAS.

Typy podporovaných aktivit:

 • A1. sociální služby.
 • A2. další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování mimo registrované sociální služby.
 • B1. komunitní sociální práce.
 • B2. komunitní centra.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 304 237,50 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 10 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru