Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Sedlčansko, o.p.s. – Programový rámec PRV

lesní cesta
Share Button

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 01. 2022 do 01. 03. 2022.

Příjemci podpory:

 • A Zemědělský podnikatel.
 • B  Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • C Obec nebo zemědělský podnikatel.
 • D Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • A Podpora rostlinné a živočišné výroby.
 • B Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně podpory cestovního ruchu.
 • C Zemědělská infrastruktura.
 • D Zvýšení kvality života na venkově:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
  • h) Muzea a expozice pro obce.

Forma a výše podpory:

 • A Celková alokace činí 2 902 000 Kč.
 • B Celková alokace činí 2 499 000 Kč.
 • C Celková alokace činí    500 000 Kč.
 • D Celková alokace činí 2 007 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • D b) Nezpůsobilými výdaji jsou úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport; K.
 • Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů; K

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>