Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Sedlčansko, o.p.s. – PRV

lesní cesta
Share Button

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 07. 02. 2020 do 10. 03. 2020.

Příjemci podpory:

 • A Zemědělský podnikatel.
 • B Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • C  Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • D Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • E 20 a) Obec nebo svazek obcí.
 • 20 b) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.
 • 20 c) Obec nebo svazek obcí.
 • 20 d) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí.
 • 20 e) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
 • 20 f) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
 • 20 g) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí.
 • 20 h) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • A Podpora rostlinné a živočišné výroby.
 • B Podpora a zpracování zemědělských produktů.
 • C Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně podpory cestovního ruchu.
 • D Neproduktivní investice v lesích.
 • E Zvýšení kvality života na venkově:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • c) Hasičské zbrojnice.
  • d) Obchody pro obce.
  • e) Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
  • g) Stezky.
  • h) Muzea a expozice pro obce.

Forma a výše podpory:

 • A Celková alokace činí 4 001 151  Kč.
 • B Celková alokace činí 2 830 000 Kč.
 • C Celková alokace činí 3 110 788 Kč.
 • D Celková alokace činí    530 580 Kč.
 • E Celková alokace činí 4 586 330 Kč.

Specifika a omezení:

 • D Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>