Přeskočit na obsah

MAS Šipka – Sociální podnikání I. — OP Zaměstnanost

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 4. 2019, 4:00 hodin do 28. 06. 2019.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání: 
  • integrační sociální podnik,
  • environmentální sociální podnik. 
   • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
   • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS.
   • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
   • Provozování sociálního podnikání — nová nebo rozvojová podnikatelská aktivita.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 501 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru