Přeskočit na obsah

MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví II

Dotace na podporu revitalizace souboru podporovaných památek na území MAS Sokolovsko (Důl Jeroným, Dlouhá Stoka, Chlum Svaté Maří), zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků památek, odstranění přístupových bariér, zvýšení ochrany a zabezpečení památek.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. 3. 2019, 13:00

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace souboru podporovaných památek na území MAS Sokolovsko (Důl Jeroným, Dlouhá Stoka, Chlum Svaté Maří).
 • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků památek, odstranění přístupových bariér, zvýšení ochrany a zabezpečení památky, restaurování, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových, digitalizace památek a mobiliářů, modernizace (výstavba sociálního, technického a technologického zázemí).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 051 080 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru