Přeskočit na obsah

MAS Stolové hory – IROP – Technika pro IZS — I

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, na výkon činností spojených s extrémním suchem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 04. 2019, 15:00:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) — jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).

Typy podporovaných aktivit:

 • Technika pro integrovaný záchranný systém: 
  • Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
 • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro: 
  • Odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
  • Výkon činností spojených s extrémním suchem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 800 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru