Přeskočit na obsah

MAS Střední Povltaví — Programový rámec PRV

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 03. 2022 do 22. 04. 2022.

Příjemci podpory:

  • 1 Zemědělský podnikatel.
  • 2  Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1 Podpora zemědělců.
  • 2 Podpora nezemědělských podnikatelů.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí 4 861 279 Kč.
  • 2 Celková alokace činí 3 240 852 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1 Dotaci nelze poskytnout na intervenční sklady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru