Přeskočit na obsah

MAS Střední Vsetínsko, z.s. – IROP – Kvalitní vzdělávání

Podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol, stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 29. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Společné pro všechny aktivity: 
  • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Infrastruktura předškolního vzdělání: 
  • zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.
 • Infrastruktura základních škol: 
  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělání: 
  • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol, stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích (v oblasti komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd ve schopnosti práce s digitálními technologiemi).
 • Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích v oblasti komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblasti komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 30 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) ORP Vsetín.
 • Křížové financování není možné.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru