Přeskočit na obsah

MAS svatého Jana z Nepomuku — Programový rámec PRV

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti obnovy vesnic.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. února 2024 do 8. března 2024.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 2 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Produkce lokálních potravin.
 • 2 Budování komunitních a vzdělávacích zařízení: 
  • b) Mateřské a základní školy.
  • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 438 437 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    700 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 2 b) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru