Přeskočit na obsah

MAS Svatováclavsko – OP TAK I.

Dotace na podporu MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 13. 11. 2023, 0:00 do 15. 1. 2024, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Malý a střední podnik (MSP):
  • podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání;
  • oprávněn k podnikání v ekonomické činnosti, ve které je projekt realizován.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení. 
 • Jedná se o následující aktivity:
  • a) Robotizace, automatizace, digitalizace.
  • b) Web, cloud.
  • c) Komunikační a identifikační Infrastruktura.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů projektu činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru