Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Světovina – Grant Drobotina 2021

bike-775799__340
Share Button

Cílem programu je podporovat projekty zaměřené na děti z mateřských a základních škol nebo organizací zaměřených na činnost s dětmi, a to na území obcí v územní působnosti MAS Světovina. Všechny projekty by měly mít pozitivní vliv na okolí, zapojovat děti, prezentovat jejich práce (výtvarné, hudební apod.), rozvíjet kulturní, sportovní či volnočasové aktivity, mít kladný vliv na životní prostředí atd.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 10. 2021 do 1. 11. 2021.

Příjemci podpory:

  • Příspěvkové organizace obce či kraje (mateřské a základní školy, DDM, ZUŠ, spolky apod.) zabývající se školní, mimoškolní, kulturní, sportovní či volnočasovou aktivitou dětí a mládeže do 15 let věku,
  • nestátní neziskové organizace (spolky, o.s., o.p.s., církevní právnické osoby apod.) zabývající se školní, mimoškolní, kulturní, sportovní či volnočasovou aktivitou dětí a mládeže do 15 let věku.

Typy podporovaných aktivit:

  • Projekty zaměřené na práci s dětmi a mládeží do 15 let věku v oblasti kulturní, společenské, sportovní, vzdělávací, ekologické apod,

  • podpořeny budou pouze neinvestiční tzv. „měkké projekty“ a nebudou podpořeny projekty podnikatelské a komerční,
  • všechny podpořené projekty mohou být předmětem kontroly zástupcem MAS Světovina.

Forma a výše podpory:

  • Celková finanční alokace grantového programu pro rok 2021 je 80 000 Kč (50 000 Kč dotace Plzeňského kraje + 30 000 Kč prostředky MAS Světovina),

  • předpokládaná výše grantu na jeden projekt je min. 500 Kč a max. 5 000 Kč,
  • minimální spoluúčast žadatele na projekt je 10 % (max. výše dotace je 90 %) celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Jedním žadatelem může být do tohoto programu podána pouze jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>