Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Světovina – programový rámec PRV

forest-3448818__340
Share Button

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 02. 2022 do 18. 03. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech:
  • a) veřejná prostranství v obcích,
  • b) mateřské a základní školy,
  • c) hasičské zbrojnice,
  • e) vybrané kulturní památky,
  • f) kulturní a spolková zařízení vč. knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 6 531 622 Kč.

Specifika a omezení:

 • 2 b) V případě, že mateřská/základní škola není zřízena obcí nebo svazkem obcí, případně příspěvkovou organizací těchto subjektů, je podpora poskytována pouze v režimu de minimis.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>