Přeskočit na obsah

MAS Svitava — OP TAK č. 2/2024

Dotace na podporu MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 2. 2024; 8:00 do 22. 4. 2024; 12:00.

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání (MSP).
 • Malý a střední podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.
  • Jedná se o následující aktivity:
   • a) Robotizace, automatizace, digitalizace.
   • b) Web, cloud.
   • c) Komunikační a identifikační Infrastruktura.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
  • Minimální výše CZV na jeden projekt je 250 000 CZK.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt je stanovena na 2 140 000 CZK (základnou pro výpočet ZV a dotace budou přímé náklady ve výši maximálně 2 mil CZK. Z této základny se vypočítá paušální sazba 7 % za nepřímé náklady. Maximální ZV bude tedy ve výši 2 140 000 CZK).
 • Minimální a maximální výše dotace na projekt:
  • Minimální výše dotace na jeden projekt je stanovena na 125 000 CZK.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt je stanovena na 1 070 000 CZK ( max. 1 000 000 CZK na přímé náklady a 70 000 CZK na nepřímé náklady — dle 7 % paušální daně).
 • Maximální výše způsobilých výdajů projektu činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace projektu se musí nacházet na území vymezeném ve schválené Strategii CLLD MAS Svitava. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS Svitava.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru