Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Třešťsko – Programový rámec PRV

away-1548344__340
Share Button

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 03. 2020 do  01. 04. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 2 Zemědělský podnikatel.
 • 3 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 4 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů.
 • 2 Podpora místních zemědělců.
 • 3 Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů.
 • 4 Podpora obnovy venkova.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 380 921 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 021 600 Kč.
 • 3 Celková alokace činí    806 789 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na PUPFL47.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>