Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Valašsko – Horní Vsacko – Programový rámec PRV

desktop-3222086__340
Share Button

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 07. 2020 do 31. 08. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 4 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 ZEMĚDĚLSTVÍ – NÁŠ CHLEBA.
 • 2 PODNIKÁNÍ – NAŠE ŠANCE.
 • 3 LESNICTVÍ – NAŠE BOHATSTVÍ.
 • 4 CESTOVNÍ RUCH – NÁŠ POTENCIÁL.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  1 733 194 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 018 655  Kč.
 • 3 Celková alokace činí     444 833 Kč.
 • 4 Celková alokace činí     648 251 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na PUPFL.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>