Přeskočit na obsah

MAS Vladař — programový rámec PRV

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 07. 2022 do 12. 08. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1  Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • 5 Žadatelem/příjemcem dotace je vždy vlastník majetku, nebo jeden ze společníků, který byl pověřen správou společných věcí v případě neujednání sdružení majetku.
 • 6 Uskupení minimálně dvou subjektů, které splňují definice uvedené níže a kteří mají Živnostenský list/Výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím jednoho ze spolupracujících subjektů, tj. žadatele; C.
 • 7 Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělských podniků.
 • 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • 4 Neproduktivní investice v lesích.
 • 5 Sdílení zařízení a zdrojů.
 • 6 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.
 • 7 Předávání znalostí a informační akce.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 104 753 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 974 559 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 3 901 865 Kč.
 • 4 Celková alokace činí     671 067 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 7 086 400 Kč.
 • 6 Celková alokace činí 3 543 200 Kč.
 • 7 Celková alokace činí 3 043 200 Kč.

Specifika a omezení:

 • 4 Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru