Přeskočit na obsah

MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Rozvoj cyklodopravy

Dotace na rekonstrukci, modernizaci samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a, b, C9a, b nebo C10a, b, sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. 11. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce, modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a, b, C9a, b nebo C10a, b, sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
 • Rekonstrukce, modernizace jízdních pruhů pro cyklisty nebo společným pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a, b, C9a, b nebo C10a, b, sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru