Přeskočit na obsah

MAS Východní Slovácko — programový rámec PRV

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 5. 2022 do 3. 6. 2022.

Příjemci podpory:

  • 1.  Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: 
    • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

  • 1. Celková alokace činí 1 485 851 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1. f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí; D jinak K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru