Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Vyhlídky – Programový rámec PRV

landscape-3369304_960_720
Share Button

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. 03. 2022 do 23. 03. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1. Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 2. Zemědělský podnikatel.
 • 3. Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 4. Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. − Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • 5. Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • 2. Investice do zemědělských podniků.
 • 3. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 4. Neproduktivní investice v lesích.
 • 5. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.

Forma a výše podpory:

 • 1. Celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • 2. Celková alokace činí 4 525 000 Kč.
 • 3. Celková alokace činí 1 400 000 Kč.
 • 4. Celková alokace činí    263 050 Kč.
 • 5. Celková alokace činí 1 651 973 Kč.

Specifika a omezení:

 • 2. Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>