Přeskočit na obsah

MAS Vyhlídky — Programový rámec PRV

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 3. 2024 do 4. 4. 2024.

Příjemci podpory:

  • 1. Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
  • 2. Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
  • 2. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Forma a výše podpory:

  • 1. Celková alokace činí     501 538 Kč.
  • 2. Celková alokace činí 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku30 nebo ubytovací kapacitu31; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru