Přeskočit na obsah

MAS Vyškovsko — Programový rámec PRV

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 6. 2022 do 18. 7. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1. Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 2. Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Podpora podnikání.
 • 2. Základní služby a obnova vesnic: 
  • b) Mateřské a základní školy.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1. Celková alokace činí 5 000 000 Kč.
 • 2. Celková alokace činí 3 273 109 Kč.

Specifika a omezení:

 •  f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru