Přeskočit na obsah

MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko — Programový rámec PRV

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 1. 2022 do 14. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Obec nebo zemědělský podnikatel.
 • 4 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 5 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Podpora zemědělských podniků.
 • 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 3 Pozemkové úpravy.
 • 4 Podpora nezemědělských činností.
 • 5 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: 
  • b) Mateřské a základní školy.
  • e) ) Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 3 394 248 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 208 450 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 719 693 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 1 333 685 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 7 329 476 Kč.

Specifika a omezení:

 • 4 Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku33 nebo ubytovací kapacitu34; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru