Přeskočit na obsah

MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události – (I.)

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 7. 2018, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně) JPO II a III ze SO ORP Tišnov (Nedvědice), Bystřice nad Pernštejnem (Bystřice n. P, Dalečín, Dolní Rožínka, Rožná, Strážek, Štěpánov n. S., Vír) a Žďár nad Sázavou.

Typy podporovaných aktivit:

 • TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: 
  • Podporovány jsou aktivity zaměřené na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro: ─ odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz (ORP Bystřice n. P., ORP Žďár n. S.), ─ pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi (ORP Bystřice n. P., ORP Žďár n. S.), ─ pro výkon činností spojených s extrémním suchem (ORP Bystřice n. P., ORP Tišnov).
 • STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU: 
  • Podporovány jsou aktivity zaměřené na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic základních složek IZS za účelem zvýšení odolnosti stanic vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu    100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 894 730 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru