Přeskočit na obsah

MD ČR — Výzva č. 10 — Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 08 — Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace)

Dotace na komplexní modernizace tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na zvýšení kvality dopravní cesty, zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 12. 2022 do 
  • Datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu 31. 1. 2024.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Komplexní modernizace tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na zvýšení kvality dopravní cesty, zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy. Modernizace technického zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy, přičemž podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na uživatele městské drážní dopravy (cestující).

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • Příspěvek Unie – max. 80,75 % ze způsobilých výdajů.
  • Národní spolufinancování – min. 19,25 % ze způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč (pro trolejbusové projekty), 10 000 000 Kč (ostatní).

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru