Přeskočit na obsah

MD ČR —  Výzva č. 13 — Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 09 — Infrastruktura pro alternativní paliva — podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla — prioritní oblasti

Dotace na podporu rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla — prioritní oblasti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 1. 2024 do 15. 4. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybudování rychlodobíjecích stanic pro osobní vozidla v rámci vybraných prioritních oblastí na síti TEN‑T a v méně pokrytých oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 500 000 000 Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.
 • Minimální rozsah projektu: 6 DC dobíjecích stanic (rychlodobíjecích stanic nebo ultrarychlých dobíjecích stanic či jejich kombinací).
 • Míra podpory:
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 500 000 000 Kč.
  • Max. 70 % ze způsobilých výdajů projektu.
  • Vlastní zdroje žadatele: min. 30 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2028.
 • Cílová území: Území celé ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru