Přeskočit na obsah

MD  ČR — Výzva č. 16 — Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 09 — Infrastruktura pro alternativní paliva — podpora rozvoje vodíkových plnicích stanic podél hlavní sítě TEN‑T

Dotace na vybudování vodíkových plnicích stanic podél hlavní sítě TEN‑T.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 05. 3. 2024 do 22. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybudování vodíkových plnicích stanic podél hlavní sítě TEN‑T.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 400 000 000 Kč.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 400 000 000 Kč.
  • Max. 85 % ze způsobilých výdajů projektu.
  • Vlastní zdroje žadatele: min. 15 % ze způsobilých výdajů.
 • Limitní výše způsobilých nákladů pro vodíkovou plnicí stanici je 80 000 000 Kč bez DPH.
 • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.
 • Minimální rozsah projektu: 1 vodíková plnicí stanice.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru