Přeskočit na obsah

MD ČR — Výzva č. 23 – Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 09 – infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla – celá Česká republika

Dotace na vybudování rychlodobíjecích stanic pro osobní vozidla v rámci celé České republiky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 4. 2024 do 27. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybudování rychlodobíjecích stanic pro osobní vozidla v rámci celé České republiky.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory:
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 500 000 000 Kč — max. 55 % ze způsobilých výdajů projektu.
  • Vlastní zdroje žadatele: min. 45 % ze způsobilých výdajů.
 • Celkové způsobilé výdaje mohou dosáhnout maximálně do výše odpovídající součtu limitů za jednotlivé dobíjecí stanice v rámci projektu ve vztahu k jejich výkonu:
  • Dobíjecí stanice s výkonem 50 kW — 900 000 Kč/dobíjecí stanice. 
  • U dobíjecích stanic s vyšším výkonem je limit způsobilých výdajů navýšen vždy o 10 000 Kč za každou 1kW dodatečného výkonu.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru