Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Břeclav – Podpora materiálně technické základny sportu v roce 2022

football-1419954__340
Share Button

Dotace na podporu pořízení samostatného movitého majetku sloužícího pro rozvoj materiálně technické základny, který je základním předpokladem úspěšné činnosti v oblasti sportovního využití volného času.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2021 do 15. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Subjekty (fyzická nebo právnická osoba):
  • a) bydlící nebo sídlící nebo projekt provádějící na území města Břeclavi;
  • b) u kterých projekt nenaplňuje znaky veřejné podpory;
  • c) u kterých projekt naplňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis);
  • d) u kterých projekt naplňuje podmínky blokových výjimek;
  • e) které odevzdaly a řádně vyúčtovaly dotace za předešlý projekt v termínu dle smlouvy.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Pořízení samostatného movitého majetku sloužícího pro rozvoj materiálně technické základny, který je základním předpokladem úspěšné činnosti v oblasti sportovního využití volného času.
 • b) Podpora organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže.
 • c) Umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování na území města Břeclavi.
 • d) Rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovaly požadavky předepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi, a aby sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce a pro ostatní veřejnost.
 • e) Technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich hygienické úrovně v souladu se zájmy ochrany přírody.
 • f) Podpora jednorázových sportovních akcí sportovních i zájmových organizací na území města Břeclavi.
 • Primárně je tento program zaměřen na rozšiřování a zkvalitňování kapacit a materiálně technického vybavení sportovních zařízení na území města Břeclavi.

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků vyčleněných na investiční program: 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 200 000 Kč pro jednotlivý případ.
 • Minimální výše dotace: nestanovena.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 50 % z celkových výdajů na projekt.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>